پمپ گریز از مرکز

پمپ های گریز از مرکز سهند پمپ

پمپ گریز از مرکز سهند پمپ ساخت:پمپ گریز از مرکز با محفظه حلزونی، نصب افقی، تک مرحله ای، پروانه آویزان، تک و مرکز مکش، کوپلینگ مجزا. ابعاد اصلی و عملکرد اسمی مطابق با EN 733. پروانه به صورت پویا متعادل است. شفت یا توسط یک بسته بندی نرم یا توسط یک مهر و موم مکانیکی …

پمپ های گریز از مرکز سهند پمپ ادامه »