پمپ های فولادی ضد زنگ سهند پمپ

پمپ های فولادی ضد زنگ سهند پمپ تبریز ساخت و ساز: پمپ های گریز از مرکز با محفظه حلزونی، نصب افقی، تک مرحله ای، پروانه آویزان، مکش انتهایی تک و مرکزی، کوپلینگ مجزا. ابعاد اصلی و عملکرد اسمی مطابق با EN 733. پروانه به صورت پویا متعادل است. شفت یا توسط یک بسته بندی نرم یا …

پمپ های فولادی ضد زنگ سهند پمپ ادامه »