پمپ های لجن کش

پمپ های لجن کش سهند پمپ

ساخت و ساز پمپ های لجن کش سهند پمپ: پمپ گریز از مرکز با محفظه حلزونی، نصب افقی، تک مرحله ای، پروانه آویزان، مکش انتهایی تک و مرکزی، به طور جداگانه کوپل شده است. در پمپ های لجن کش پروانه به صورت پویا متعادل است. شفت توسط یک بسته بندی نرم مهر و موم شده است. …

پمپ های لجن کش سهند پمپ ادامه »