پمپ فشار قوی

پمپ های فشارقوی (WKL)سهند پمپ

پمپ های فشارقوی (WKL)سهند پمپ ساختار پمپ های فشارقوی : پمپ گریز از مرکز فشار بالا افقی با پروانه های بین یاتاقان، به طور جداگانه، چند مرحله ای، موارد تقسیم شعاعی. تک تک قطعات بدنه توسط O-ring یا واشر صاف مهر و موم شده و توسط پیچ و مهره خارجی به هم بسته می شوند. پایه های …

پمپ های فشارقوی (WKL)سهند پمپ ادامه »