products

دیزل ژنراتور

دیزل ژنراتور

دیزل ژنراتورها ماشین های بسیار مفیدی هستند که با سوزاندن سوخت دیزل برق تولید می کنند . این ماشین ها از ترکیب یک ژنراتور الکتریکی و یک موتور دیزل برای تولید برق استفاده می کنند. دیزل ژنراتورها بخشی از انرژی شیمیایی موجود در سوخت دیزل را از طریق احتراق به انرژی مکانیکی تبدیل می کنند . سپس این انرژی مکانیکی یک میل لنگ را برای تولید برق می چرخاند. بارهای الکتریکی در سیم …

دیزل ژنراتور ادامه »

پمپ گریز از مرکز

پمپ های گریز از مرکز سهند پمپ

پمپ گریز از مرکز سهند پمپ ساخت:پمپ گریز از مرکز با محفظه حلزونی، نصب افقی، تک مرحله ای، پروانه آویزان، تک و مرکز مکش، کوپلینگ مجزا. ابعاد اصلی و عملکرد اسمی مطابق با EN 733. پروانه به صورت پویا متعادل است. شفت یا توسط یک بسته بندی نرم یا توسط یک مهر و موم مکانیکی …

پمپ های گریز از مرکز سهند پمپ ادامه »

گیربکس های افزایشی سهند پمپ

گیربکس های افزایشی سهند پمپ

ساختار گیربکس های افزایشی سهند پمپ : سهندپمپ به عنوان تحقیقات شرکتی دانش بنیان توسط کارشناسان بخش تحقیق و توسعه کارخانه در زمینه خطرات جانی و مالی و نارسایی اندام ناشی از استفاده کشاورزان و کارگران و واحدهای تولیدی از کمربند و سیستم شاخ و برگ برای افراد و باعث می شود. به مرگ یا …

گیربکس های افزایشی سهند پمپ ادامه »

پمپ های فولادی ضد زنگ سهند پمپ

پمپ های فولادی ضد زنگ سهند پمپ تبریز ساخت و ساز: پمپ های گریز از مرکز با محفظه حلزونی، نصب افقی، تک مرحله ای، پروانه آویزان، مکش انتهایی تک و مرکزی، کوپلینگ مجزا. ابعاد اصلی و عملکرد اسمی مطابق با EN 733. پروانه به صورت پویا متعادل است. شفت یا توسط یک بسته بندی نرم یا …

پمپ های فولادی ضد زنگ سهند پمپ ادامه »

پمپ فشار قوی

پمپ های فشارقوی (WKL)سهند پمپ

پمپ های فشارقوی (WKL)سهند پمپ ساختار پمپ های فشارقوی : پمپ گریز از مرکز فشار بالا افقی با پروانه های بین یاتاقان، به طور جداگانه، چند مرحله ای، موارد تقسیم شعاعی. تک تک قطعات بدنه توسط O-ring یا واشر صاف مهر و موم شده و توسط پیچ و مهره خارجی به هم بسته می شوند. پایه های …

پمپ های فشارقوی (WKL)سهند پمپ ادامه »

پمپ های لجن کش

پمپ های لجن کش سهند پمپ

ساخت و ساز پمپ های لجن کش سهند پمپ: پمپ گریز از مرکز با محفظه حلزونی، نصب افقی، تک مرحله ای، پروانه آویزان، مکش انتهایی تک و مرکزی، به طور جداگانه کوپل شده است. در پمپ های لجن کش پروانه به صورت پویا متعادل است. شفت توسط یک بسته بندی نرم مهر و موم شده است. …

پمپ های لجن کش سهند پمپ ادامه »

سیستم اطقاء حریق سهند پمپ تبریز

سیستم اطقاء حریق سهند پمپ

ساخت و ساز سیستم اطقاء حریق سهند پمپ :برای تامین فشار لازم در شبکه آتش نشانی از انواع پمپ ها استفاده می شود. در مواردی که آب آتش نشانی حاوی مواد خورنده (آب شور) باشد از مواد مقاوم در برابر خوردگی استفاده می شود. در پک های آتش نشانی پمپ های اصلی ترجیحاً از دو …

سیستم اطقاء حریق سهند پمپ ادامه »

پمپ روغن داغ

پمپ های روغن داغ سهند پمپ

پمپ های روغن داغ سهندپمپ  ساختار: پمپ های روغن داغ سهند پمپ   طراحی ویژه مناسب برای پمپاژ روغن داغ تا دمای 300 درجه سانتیگراد. روکش پیچشی افقی، شعاعی، تک مرحله ای، مکش انتهایی، هوا خنک شده با پروانه بسته و آب بندی مکانیکی برای سیستم های گردشی انتقال حرارت. ابعاد اصلی پمپ مطابق استاندارد EN …

پمپ های روغن داغ سهند پمپ ادامه »

پمپ پشت تراکتوری

پمپ های پشت تراکتوری سهند پمپ

ساختار پمپ پشت تراکتوری سهند پمپ :پمپ گریز از مرکز با محفظه حلزونی، نصب افقی، تک مرحله ای، پروانه آویزان، مکش انتهایی تک و مرکزی، کوپلینگ مجزا. ابعاد اصلی و عملکرد اسمی مطابق با EN 733. پروانه به صورت پویا متعادل است. شفت یا توسط یک بسته بندی نرم یا توسط یک مهر و موم مکانیکی آب …

پمپ های پشت تراکتوری سهند پمپ ادامه »

Call Now Button