دیزل ژنراتور ولوو پنتا (Volvo Penta) در سال 1907 میلادی تأسیس شد این شرکت کار خود را با تولید موتورهای دریائی شروع کرد. شرکت پنتا در سال 1935 توسط شرکت ولوو خریداری شد و جزئی از گروه ولوو گردید. ولوو پنتا یک تامین کننده پیشرو در جهان برای استفاده بهینه انرژی برای کاربردهای دریایی و صنعتی است. این شرکت با تکیه بر نوآوری ، همکاری نزدیک با مشتریان و تجربه یک قرن خود ، راه حل های جامعی را ارائه می دهند که در خدمت مشاغل و جوامع قرار گرفته اند.

مشخصات فنی دیزل ژنراتور ولوو 142 کاوا مدلTAD532GE

مشخصات فنی دیزل ژنراتور ولوو 167 کاوا مدل TAD731GE

مشخصات فنی دیزل ژنراتور ولوو 200 کاوا مدل TAD732GE

مشخصات فنی دیزل ژنراتور ولوو 770 کاوا مدل TWD1645GE

مشخصات فنی دیزل ژنراتور ولوو 225 کاوا مدل TAD733GE

مشخصات فنی دیزل ژنراتور ولوو 275 کاوا مدل TAD734GE

مشخصات فنی دیزل ژنراتور ولوو 330 کاوا مدل TAD1341GE

مشخصات فنی دیزل ژنراتور ولوو 385 کاوا مدل TAD1342GE

مشخصات فنی دیزل ژنراتور ولوو 415 کاوا مدل TAD1343GE

مشخصات فنی دیزل ژنراتور ولوو 450 کاوا مدل TAD1344GE

مشخصات فنی دیزل ژنراتور ولوو 650 کاوا مدل TAD1642GE

مشخصات فنی دیزل ژنراتور ولوو 717 کاوا مدل TWD1644GE

مشخصات فنی دیزل ژنراتور ولوو 110 کاوا مدل TAD531GE

مشخصات فنی دیزل ژنراتور ولوو 500 کاوا مدل TAD1345GE

مشخصات فنی دیزل ژنراتور ولوو 550 کاوا مدل TAD1641GE

مشخصات فنی دیزل ژنراتور ولوو 700 کاوا مدل TWD1643GE

Call Now Button